PERSONAL

EWELINA Stylist

Utbildning:
Björn Axén Academy 2017-2019

Delprov Gesällen våren 2018

Favoritprodukt- /märke:


 

 

4F6A7220_web.jpg